donderdag, augustus 16, 2007

Elvis 30 jaar dood

Precies 30 jaar geleden stierf Elvis op z'n 42ste. Nog jong.

De verering van Presley lijkt elk jaar wel toe te nemen. Soms vraag ik me af in hoeverre het feit dat Elvis vroeg gestorven is, zijn populariteit (bigger than life) alleen nog maar heeft vergroot. In de middeleeuwen was het zo dat beroemde mensen die vroeg de dood vonden (al dan niet door een gewelddadig overlijden) veel meer kans maakten om later 'heilig' verklaard te worden, dan anderen die op gezegende leeftijd stierven.

Bijna hetzelfde fenomeen deed zich voor bij figuren als James Dean, Marilyn Monroe, Jim Morisson, Lady Di... Allen kregen een soort van heiligenverering, met vaak als middelpunt van devotie: de begraafplaats van de held(in). Bovendien is, als je als artiest ouder wordt, de kans dat je met de jaren artistiek minder goed wordt, niet gering. De kans om een 'held' te blijven dus ook.

De muzikale carièrre van Elvis ging in 1977, op z'n zachts gezegd, ook niet meer steil opwaarts. Dat getuigen zelfs zijn muzikanten. Zou het niet kunnen dat Elvis, na nog een hele reeks minder goede concerten en een aantal zwakkere platen zijn kroon (en dus ook zijn aureool) zou verloren hebben, in the years to come...? En is dan niet het feit dat hij op zijn 42ste stierf en niet pas vele jaren later er mede de oorzaak van dat hij 'The Greatest Amercian Hero' is kunnen blijven?

Ik weet het. Dit is pure speculatie en ik heb er ook het ultieme antwoord niet op. De grootste fans zullen blijven schreeuwen dat Elvis always the king zou zijn, no matter what... Ook al was hij tot op z'n 100ste blijven doorzingen. Maar om een ''held' of een 'heilige' te zijn en vooral te kunnen blijven is er een complexe chemie nodig die doordringt in elke vezel van de tijdsgeest waarin een maatschappij zich voortbeweegt. Het lijkt me moeilijk te voorspellen, maar desalnietemin interessant om het als gedachtenexperiment in overweging te nemen.

Tenslotte nog dit. Johnny Cash (gestorven op zijn 71ste) en zeker ook niet de minste 'American Hero' wordt wel gemist. Maar van 'verering' à la Elvis, is toch niet echt sprake.

'I Hope I'll Die, Before I get Old' zongen The Who in 'My Generation'. Is dit dan ...The Stairway to heaven? De gulden weg naar de Eeuwige Roem?

Geen opmerkingen: