zaterdag, oktober 06, 2007

Bent U een Type-D?

"Hoe goed iemand herstelt van een hartaanval, hangt niet alleen af van medische factoren maar ook van persoonlijkheid. Dat concludeerde Johan Denollet, hoogleraar medische psychologie aan de Universiteit van Tilburg, na onderzoek onder driehonderd patiënten. Denollet construeerde uit zijn bevindingen de ‘Type-D’-persoonlijkheid, ofwel de ‘D-factor’. De D staat voor distressed, verontrust."
Onderzoek hier of u een type D bent.

Geen opmerkingen: