zondag, juli 20, 2008

Nieuws over de Maagdentoren

Ter herinnering: Iedereen kan lid worden van “Red de Maagdentoren vzw” Dit kan door betaling aan een bestuurslid of door overschrijving van min. € 5,00 op het rekeningnummer 734-4220315-48 van “Red de Maagdentoren vzw” en dit met vermelding van uw naam, adres en “ lidmaatschap 2008”. Van Harte Bedankt!

Geen opmerkingen: